Rozšířená výuka

Schůzka k nabídce rozšířené výuky cizích jazyků či M+Inf na školní rok 2017/2018

Dne 3.5. 2017 se bude konat informativní schůzka pro rodiče žáků současných 3. tříd kvůli nabídce rozšířené výuky cizích jazyků či matematiky+informatiky. Schůzka se uskuteční ve 3.p. v učebně zeměpisu.

 

Přijímací řízení pro žáky 3. ročníků na školní rok 2017/2018

Přijímací zkoušky na RV cizích jazyků se konají 31.5. od 10,00h (učebna zeměpisu) 

Přijímací zkoušky na RV matematiky a informatiky se konají 2.6. od 8,55h (učebna zeměpisu)

Žáci, kteří v přihlášce uvedli, že mají v případě nepřijetí do své preferované větve zájem i o druhou větev rozšířené výuky, se účastní obou testů! Žák odevzdává pouze 1 přihlášku!

Přijímací řízení v bodech

Rozšiřující výuka je od 4. a 6. ročníku.

Ve všech třech variantách studia (větvích) je vždy stejný počet vyučovacích hodin - tzn. žádné děti ve stejném ročníku nemají více či méně vyučovacích hodin.

Žáci zůstávají ve svých kmenových třídách, pouze na dané předměty se dělí do skupin: cizí jazyky  - na Aj a na  2. jazyk od 6.roč. (výběr z Nj,Šj,Fj,Rj – jeden dle největšího zájmu dané skupiny); mat+inf - na M a Inf; všeobecná větev - na volitelné předměty dle aktuální nabídky

Přijímací řízení: písemný test, známky z profilových předmětů a dlouhodobé studijní výsledky.

Zkoušky do rozšířené výuky

Přijímací zkoušky proběhnou formou písemného testu a výsledky testu budou společně se známkami z profilových předmětů, výsledky SCIO a matematického Klokana rozhodujícím kritériem pro přijetí.


Testování proběhne v rámci běžné výuky, žáci budou rozděleni vyučujícími dle rozvrhu. Test matematiky bude postaven na úlohách vyžadujících kreativitu a matematicko-logické uvažování, test angličtiny bude odpovídat požadovaným výstupům výuky Aj v daném ročníku a bude obsahovat úlohy na slovní zásobu, tvoření a překlad jednoduchých vět a frází, porozumění textu, základní gramatiku a poslech. 

 

 

…široké spektrum vzdělávání.

Kontakt:

nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685, Praha 3, tel.: +420 222 725 404, fax: +420 222 729 589, e-mail: sekretariat@skola-jirak.cz