Rozšířená výuka

Od 4. ročníku mají žáci možnost se přihlásit na RV cizích jazyků nebo matematiky a informatiky.

V rámci RV cizích jazyků mají žáci zvýšenou hodinovou dotaci AJ, navíc mají samostatný předmět konverzace v AJ, který probíhá s rodilým mluvčím. Od 6. ročníku si pak volí druhý cizí jazyk.

V rámci RV matematiky a informatiky mají žáci zvýšenou hodinovou dotaci matematiky (6 hodin týdně) a od 4. ročníku také výuku informatiky.

 

 

Žáci, kteří v přihlášce uvedli, že mají v případě nepřijetí do své preferované větve zájem i o druhou větev rozšířené výuky, se účastní obou testů! Žák odevzdává pouze 1 přihlášku!

Test matematiky bude postaven na úlohách vyžadujících kreativitu a matematicko-logické uvažování, test angličtiny bude odpovídat požadovaným výstupům výuky Aj v daném ročníku a bude obsahovat úlohy na slovní zásobu, tvoření a překlad jednoduchých vět a frází, porozumění textu, základní gramatiku a poslech.

Výsledky budou společně se známkami z profilových předmětů, výsledky SCIO a matematického Klokana rozhodujícím kritériem pro přijetí.

Ve všech variantách studia (větvích) je vždy stejný počet vyučovacích hodin - tzn. žádné děti ve stejném ročníku nemají více či méně vyučovacích hodin.

Žáci zůstávají ve svých kmenových třídách, pouze na dané předměty se dělí do skupin: cizí jazyky - na Aj a na 2. jazyk od 6.roč. (výběr z Nj,Šj,Fj,Rj – jeden dle největšího zájmu dané skupiny); mat+inf - na M a Inf; všeobecná větev - na volitelné předměty dle aktuální nabídky

 

 

 

 

…široké spektrum vzdělávání.

Kontakt:

nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685, Praha 3, tel.: +420 222 725 404, fax: +420 222 729 589, e-mail: sekretariat@skola-jirak.cz