Den otevřených dvěří

V úterý 12. 3. Vás zveme na druhý den otevřených dvěří, v čase 8, 00 - 15, 00.

 

 

Setkání pro předškoláky

Setkání pro rodiče a předškoláky formou odpoledních setkání (15,00 až 16,00 hodin) a konzultací zaměřených na kladnou motivaci pro vstup do školy, poznání nového prostředí, nových kamarádů i učitelů 1. stupně.

Před řádným zápisem do 1. třídy se uskuteční dvě setkání, v  termínech:

27. 11. - podzimní hrátky,

26. 3. - odemykání jara.

Na jednotlivé termíny je třeba se přihlásit na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Kapacita pro jednotlivé programy je max. 25 dětí.

Děkujeme za zájem, březnový program je již kapacitně naplněný. (31. 1. 2019)

Do školy se můžete podívat během dne otevřených dvěří.


Po zápisu proběhne další setkání v rámci programu "Hrajeme si na školu", ve kterém se děti blíže seznámí s programem, který je bude čekat od září.

 

 

V příštím školním roce 2019/2020 plánujeme otevřít pouze třídy s běžnou výukou AJ.

 

 

Zápis do 1. tříd na školní rok 2019/2020

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad; dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v období od 1.4. - 30.4.,  a to v kalendářním roce, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Přesný termín zápisu stanoví škola po dohodě se zřizovatelem.

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. (Tiskopis žádosti o odklad viz níže) Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Zápis se bude konat ve dnech 3. a 4. 4. 2019 od 14 - 18h. Rodiče se nemusí dopředu objednávat, pořadníky nevedeme. K zápisu je nutno přinést rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce. Pokud rodiče budou žádat o odklad školní docházky pro své dítě a budou mít již zprávy z vyšetření v PPP a od dětského lékaře, přinesou zprávy k zápisu také. Pokud dítě bude absolvovat vyšetření až po zápisu, je nutné všechny zprávy škole dodat do 31.5. 2019!

Žádost o odklad povinné školní docházky je k vyzvednutí u zástupce ředitele pro 1. stupeň nebo si ho můžete stáhnout níže.

 

Odklad školní docházky: ke stažení zde


 

Desatero pro rodiče pro orientační posouzení školní připravenosti dle RVP PV

 

Prohlédněte si také naši školu v panoramatické prohlídce zde...

 

 

…široké spektrum vzdělávání.

Kontakt:

nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685, Praha 3, tel.: +420 222 725 404, fax: +420 222 729 589, e-mail: sekretariat@skola-jirak.cz