Podzimní hrátky

První setkání pro předškoláky bude probíhat v úterý 27. 11. od 15 hodin.

Program se bude realizovat ve třídě 1. A (2. patro - žluté). Do třídy můžete přicházet od 14,50.

Paní učitelky mají pro děti připravený tvořivý program, do kterého se mohou zapojit i rodiče. Setkání bude trvat cca hodinu. Následně nebo i během programu se můžete našich učitelek zeptat na informace ohledně zápisu do školy a školní zralosti.

Setkání pro předškoláky

Setkání pro rodiče a předškoláky formou odpoledních setkání (15,00 až 16,00 hodin) a konzultací zaměřených na kladnou motivaci pro vstup do školy, poznání nového prostředí, nových kamarádů i učitelů 1. stupně.

Před řádným zápisem do 1. třídy se uskuteční dvě setkání, v  termínech:

27. 11. - podzimní hrátky,

26. 3. - odemykání jara.

Na jednotlivé termíny je třeba se přihlásit na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Kapacita pro jednotlivé programy je max. 25 dětí.

 

Po zápisu proběhne další setkání v rámci programu "Hrajeme si na školu", ve kterém se děti blíže seznámí s programem, který je bude čekat od září.

 

 

Možnosti výuky u nás na škole

Na základě našeho vzdělávacího programu mají děti možnost studovat AJ již od první třídy.

Zde máte na výběr ze dvou možností: buď standardní výuku AJ s časovou dotací 2 hodiny týdně, nebo výuku AJ metodou CLIL (integrace cizího jazyka a nejazykového předmětu, kdy je obsah nejazykového předmětu rozvíjen za pomoci cizího jazyka). Výuka probíhá v mateřském jazyce, cizí jazyk se začleňuje dle jazykové vybavenosti žáků. Tato výuka je zahrnuta především v předmětech matematiky a člověk a jeho svět (prvouka), kdy je u těchto předmětů zvýšená hodinová dotace.

 

Zápis do 1. tříd na školní rok 2019/2020

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad; dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v období od 1.4. - 30.4.,  a to v kalendářním roce, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Přesný termín zápisu stanoví škola po dohodě se zřizovatelem.

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. (Tiskopis žádosti o odklad viz níže) Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Zápis se bude konat ve dnech 3. a 4. 4. 2019 od 14 - 18h. Rodiče se nemusí dopředu objednávat, pořadníky nevedeme. K zápisu je nutno přinést rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce. Pokud rodiče budou žádat o odklad školní docházky pro své dítě a budou mít již zprávy z vyšetření v PPP a od dětského lékaře, přinesou zprávy k zápisu také. Pokud dítě bude absolvovat vyšetření až po zápisu, je nutné všechny zprávy škole dodat do 31.5. 2019!

Žádost o odklad povinné školní docházky je k vyzvednutí u zástupce ředitele pro 1. stupeň nebo si ho můžete stáhnout níže.

 

Odklad školní docházky: ke stažení zde


 

Desatero pro rodiče pro orientační posouzení školní připravenosti dle RVP PV

 

Prohlédněte si také naši školu v panoramatické prohlídce zde...

 

 

…široké spektrum vzdělávání.

Kontakt:

nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685, Praha 3, tel.: +420 222 725 404, fax: +420 222 729 589, e-mail: sekretariat@skola-jirak.cz