1.A

ÚNOR

ČJ-Svět slov-nácvik jednotlivých tvarů písmen, čitelnost, úhlednost písma, přepis do psací podoby, přepis mluvené podoby do psané, velké písmeno na začátku věty, tečka, vykřičník, otazník na konci věty. Svět pohádky-rozhovor o dané pohádce, říkadlo, hádanka, rozpočítadlo.

M-Číselný obor 0-20, Geometrie-názorná orientace v prostoru (vpravo, vlevo, nad, před, pod, za…), rovinné obrazce-kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník.

ČS-Rozmanitost přírody-rostliny a živočichové, znaky života, stavba těla rostlin, životní podmínky některých rostlin a zvířat.

AJ- Family-„mum“, „dad“, „sister“, „brother“, „I’m (seven)“, „This is my…“

LEDEN

ČJ-Svět slov-hláskosloví, stavba slov, nauka o slově, přízvuk, délka samohlásek. Svět pohádky-dramatizace pohádek, říkadlo, hádanka, rozpočítadlo.

M-Čtení a psaní čísel, sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky, řešení slovních úloh s využitím vztahů méně X více, slovní úlohy na porovnávání čísel a sčítání a odčítání.

ČS-Člověk a jeho zdraví -bezpečné chování v rizikovém prostředí, lidské tělo, chrup a péče o něj, péče o zdraví -zdravá výživa, režim dne, nemoc X úraz, prevence úrazů.

AJ-Colours „What colours is it?“, clothes (vocabulary).

 

PROSINEC

ČJ-Svět slov-stavba slov, délka samohlásek. Svět pohádky-řízený rozhovor o dané pohádce, dramatizace pohádek, říkadlo, hádanka, rozpočítadlo.

M-Číselný obor 0-20-názorné počítání předmětů, porovnávání čísel, vytváření konkrétních souborů s daným počtem prvků.

ČS-Lidé a čas, dny, roční období, orientace v čase a následnost událostí.

AJ-Christmas (vocabulary)

 

Platby za kroužky Duhového klubíčků

Platby za kroužky za 1.pol. škol.roku 2020/21 je nutné provést do 31.10. 2020 na účet Duh.klubíčka č.2110427389/0800.  Všechny částky za kroužky  jsou uvedeny v sekci Kroužky v Duhovém klubíčku. Jde o tyto kroužky : florbal PÁ, keramika ÚT a jóga PO.

Náhradní hodiny za neuskutečněné kroužky budou oznámeny ihned po nástupu dětí do škol. Pokud se nepodaří uskutečnit náhradní hodiny ani ve 2.pol., budou vzniklé přeplatky opět vráceny.

ŘÍJEN

ČJ-Svět slov-výslovnost, hláskosloví, nácvik jednotlivých tvarů písmen.

M-Číselný obor 0-20, čtení a psaní čísel, znaménka nerovnosti, +, -,=, slovní úlohy na porovnávání čísel a na sčítání a odčítání.

ČS-Lidé a čas-postava Jiříka z Poděbrad, dny, roční období, rozmanitost přírody, rostliny a živočichové-znaky života, ohleduplné chování k přírodě, rozlišení ovoce x zelenina.

AJ-Classroom, „What´s this?“, „It´s a..“, „Yes.“, „No.“, There´s a..“, „Thank you.“, Numbers 1-10.

ZÁŘÍ

ČJ-psaní-uvolňovací cviky, linie, kruhy, tečky, oblouky, smyčky, čáry, ovály. Svět pohádky-vyprávění, poslech a četba pohádek, rozhovor o dané pohádce, obsah, vztah dobra a zla, záporné postavy, poučení, dramatizace.

M-Číselný obor 0-20, názorné počítání předmětů, číselná řada, porovnávání čísel.

ČS-Místo, kde žijeme-domov, třída, škola, cesta do školy, chodec, silniční provoz, orientace v místě školy, budovy a ulice v okolí školy.

AJ-„Hello!“, „Good morning!“, „Goodbye!“, „What´s your name?“, „Who is this?“, „It is..“, „I´m..“, Colours, „What colour is it?“

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Skip to content