#Informace
o základní škole

Jsme fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy sídlící v historické budově v širším centru Prahy s výbornou dopravní dostupností. Jsme školou stojící na tradicích, ale nebránící se moderním změnám. Podporujeme učitele, aby využívali moderní formy výuky, skupinovou práci, moderní technologie (tablety, interaktivní tabule, PC). Na 1. stupni je výuka obohacena o širokou paletu školní akcí (pravidelná návštěva knihovny, dopravního hříště, divadelních představení, exkurzí a výletů). Do výuku Čj jsou zařazovány čtenářské lekce a čtenářské dílny, různorodá práce s knihou. Některé třídy se také setkávají s prvky matematiky Hejného. Jako jedna z mála škol vyučujeme i dramatickou výchovu (v 1. a 2. třídě).

Fungujeme jako kmenová škola pro žáky v zahraničních školách v Praze. Spolupracujeme s Francouzským lyceem, Central Point Panda, Park Lane. Poskytujeme zázemí také pro žáky studující v zahraničí.

Zaměření školy vychází ze školního vzdělávacího programu Královská škola. Zaměřujeme se na výuku jazyků, včetně podpory ve výuce českého jazyka a literatury. Anglický jazyk vyučujeme již od první třídy. Další cizí jazyk žáci studují již od šesté třídy.

 

Největší důraz klademe na výuku jazyků. Výuka angličtiny probíhá již od 1. ročníku. Vedle anglického jazyka je na škole vyučován i jazyk španělský a německý. Všichni žáci II. stupně se učí dva cizí jazyky již od šesté třídy. Nezapomínáme ani na jazyk nejkrásnější – český. Ten vyučujeme se zvýšenou časovou dotací.

Dále nabízíme, díky grantu v rámci doučovacích kurzů, žákům s odlišným mateřským jazykem. Také nabízíme na podporu výuku ČJ čtenářský klub, klub mladého diváka.

Jsme škola s širokou nabídkou volnočasových aktivit. I po skončení vyučování je škola žákům k dispozici díky celé řadě kroužků, klubů a nepravidelným akcím.

Fotografie ze školních akcí a jiné aktivity můžete sledovat na našich sociálních sítí Facebooku a Instagramu (odkaz níže).

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Skip to content