#Informace
o základní škole

Jsme fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy sídlící v historické budově v širším centru Prahy s výbornou dopravní dostupností. Jsme školou stojící na tradicích, ale nebránící se moderním změnám. Podporujeme učitele, aby využívali moderní formy výuky, skupinovou práci, moderní technologie (tablety, interaktivní tabule, PC). Na 1. stupni je výuka obohacena o širokou paletu školní akcí (pravidelná návštěva knihovny, dopravního hříště, divadelních představení, exkurzí a výletů). Do výuku Čj jsou zařazovány čtenářské lekce a čtenářské dílny, různorodá práce s knihou. Některé třídy se také setkávají s prvky matematiky Hejného.

Zaměření školy vychází ze školního vzdělávacího programu Duhová škola, který se vyznačuje širokým spektrem vzdělávacích možností pro své žáky. Žákům nabízíme již od 4. ročníku rozšířenou výuku cizích jazyků. Žáci bez rozšířené výuky si vybírají ze široké škály volitelných předmětů.

Od školního roku 2020/2021 připravujeme nový školní vzdělávací program „Královská škola“ s výukou anglického jazyka od první třídy, druhého jazyka od šesté třídy.

Největší důraz klademe na výuku jazyků. Výuka angličtiny probíhá již od 1. ročníku (žáci si vybírají mezi anglickým jazykem a dramatickou výchovou). Ve vybraných třídách I. stupně se vyučuje metodou CLIL. Vedle anglického jazyka je na škole vyučován i jazyk španělský, německý a ruský. Někteří žáci na II. stupni se tak učí i tři světové jazyky. Nezapomínáme ani na jazyk nejkrásnější – český, který nabízíme, díky grantu v rámci doučovacích kurzů, žákům s odlišným mateřským jazykem. Dále nabízíme na podporu výuku ČJ čtenářský klub, klub mladého diváka.

Jsme škola s širokou nabídkou volnočasových aktivit. I po skončení vyučování je škola žákům k dispozici díky celé řadě kroužků, klubů a nepravidelným akcím.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Skip to content