Charakteristika školy

ŠVP „Královská škola“ – základní znaky

 

Široké spektum vzdělávacích nabídek

 • výuka AJ od 1. ročníku
 • ve školním roce 2022/2023 otevíráme bilingvní první třídy (výuka výtvarné a dramatické výchovy v anglickém jazyce)
 • v 5. třídě konverzace v anglickém jazyce
 • od 6. ročníku výuka druhého cizího jazyku
 • zvýšená hodinová dotace výuky českého jazyka a oblasti člověk a umění (v 1. a 2. ročníku vyučujeme i dramatickou výchovu)
 • spolupráce s Pdf UK

Široká nabídka výuky cizích jazyků

 • nabídka anglického, španělského, německého jazyka

Barevné prostředí školy

 • každé patro má jinou barvu a s tím ladí i vybavení jednotlivých pracoven či učeben

Další široké spektrum výchovně vzdělávacích aktivit

 • ozdravné a vzdělávací kurzy /školy v přírodě – vlastivědné, přírodovědné a sportovně zaměřené
 • zájezdy do ciziny (nejčastěji do Anglie, Skotska, Španělska, Německa)
 • vzdělávací soutěže – olympiády, Matematický klokan, umělecké soutěže, soutěže MŠMT, sportovní turnaje
 • projektové vyučování
 • preventivní programy, programy školního psychologa
 • zavedený systém péče o žáky s SVP a podpůrnými opatřením (doučování, péče speciálního pedagoga)
 • doučování ČJ pro žáky s OMJ
 • charitativní činnosti v adventním čase (vánoční trhy, zapojení tříd do projektů: Krabice od bot, Ježíškova vnoučata, sbírka pro útulky)
 • další akce vycházející z námětů vyučujících a ŠVP /pravidelné návštěvy knihovny, dopravního hřiště, divadel, muzeí, planetária, vlastivědné vycházky, Jeden svět na školách …

Široká nabídka volnočasových aktivit (Škola žije po celý den)

 • činnost školní družiny (kroužky, pravidelné středeční výlety)
 • kroužky (Duhové klubíčko)
 • klubová činnost
 • lyžařské zájezdy
 • večerní návštěvy divadel (Klub mladého diváka)

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Skip to content