Poradenské pracoviště

Školní psycholog: PhDr. Hana Koberová (pondělí, čtvrtek) – koberovah@skola-jirak.cz

Výchovný poradce: Mgr. Marek Sichrovský – sichrovskym@skola-jirak.cz

Speciální pedagog: Mgr. David Kučera – kucerad@skola-jirak.cz

Metodik prevence: Mgr. Jana Vilčeková – vilcekovaj@skola-jirak.cz

 

Školní psycholog

 • Konzultace a poradenství pro žáky, rodiče, učitele, asistenty pedagoga a vychovatele
 • Krizová intervence
 • Práce se třídou jako skupinou – zjišťování sociálního klimatu ve třídě + následná práce se třídou, případně jednotlivci
 • Individuální práce s žákem, podpora při řešení problémů
 • Krátko-, středně- i dlouhodobé programy na zakázku učitelů (např. zlepšení komunikace mezi žáky, mezi žáky a učiteli atd.)
 • Pomoc s depistáží a základní diagnostikou žáků
 • Spolupráce s odbornými institucemi, zprostředkování kontaktů na další odborníky

 

Školní speciální pedagog

 • Konzultace a poradenství pro žáky, rodiče, učitele, asistenty pedagoga a vychovatele
 • Péče o integrované žáky (předměty speciálně pedagogické péče)
 • Depistáž a základní diagnostika specifických poruch učení a chování ve spolupráci s učiteli
 • Diagnostika nadaných žáků a práce s nimi
 • Spolupráce s odbornými institucemi, zprostředkování kontaktů na další odborníky
 • Metodické vedení asistentů pedagoga
 • Odborná literatura, pracovní materiály a pomůcky k zapůjčení

 

Výchovný poradce

 • Kariérové poradenství
 • Poradenství – výchovné, rodinné (při změně rodinného prostředí, při podezření na šikanu, při řešení konfliktů apod.)
 • Zprostředkování odborné péče
 • Řešení rizikového chování žáka (prevence i nastalé situace; záškoláctví, kouření, …)
 • Následné monitorování podporovaných žáků
 • Práce se sociálním kontextem žáka (třída, rodina, učitel)
 • Dokumentace IVP
 • Výchovné komise

 

Metodik prevence

 • Tvorba Preventivního programu
 • Organizace programů s náplní primární prevence
 • Kontakt s institucemi sekundární a terciární prevence, s pedagogicko-psychologickou poradnou a odborem prevence ÚMČ Praha 3.
 • Metodická podpora třídních učitelů při výskytu sociálně patologických jevů ve třídě

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Skip to content