Kontakty

Konzultace vyučujících

Vedení školy:

Mgr. Pavel Sommer (sommerp@skola-jirak.cz) ředitel školy

Mgr. Marek Sichrovský (sichrovskym@skola-jirak.cz) statutární zástupce ředitele, výchovný poradce

Mgr. David Kučera (kucerad@skola-jirak.cz) zástupce ředitele pro I.stupeň, speciální pedagog

Třídní učitelé

1.A Mgr. Nikola Horváthová (horvathovan@skola-jirak.cz)

1.B Mgr. Zuzana Jagošová (jagosovaz@skola-jirak.cz)

2.A Mgr. Naděžda Kolářová (kolarovan@skola-jirak.cz)

2.B Mgr. Ilona Hrabánková (hrabankovai@skola-jirak.cz)

2.C Mgr. Eva Matoušková (matouskovae@skola-jirak.cz)

3.A Mgr. Jana Syberová (syberovaj@skola-jirak.cz)

3.B Mgr. Marie Paumerová (paumerovam@skola-jirak.cz)

4.A Mgr. Natalie Šubrtová (subrtovan@skola-jirak.cz)

4.B Mgr. Olga Šišková (siskovao@skola-jirak.cz)

4.C  Ing. Ivona Nykodémová (nykodemovai@skola-jirak.cz)

5.A Pavlína Štěpánková (stepankovap@skola-jirak.cz)

5.B Mgr. Kateřina Vacková (vackovak@skola-jirak.cz)

5.C Mgr. Karolina Burgerová (burgerovak@skola-jirak.cz)

6.A. Bc. Eliška Kejklíčková (kejklickovae@skola-jirak.cz)

6.B Mgr. Jan Babůrek (baburekj@skola-jirak.cz)

6.C Mgr. Veronika Drábková (drabkovav@skola-jirak.cz)

7.A Mgr. Alena Zabronská (zabronskaa@skola-jirak.cz)

7.B Mgr. Tereza Housková (houskovat@skola-jirak.cz)

7.C Mgr. Klára Krejčíčková (krejcickovak@skola-jirak.cz)

8.A Mgr. Jana Vilčeková (vilcekovaj@skola-jirak)

8.B Mgr. Irena Foltová (foltovai@skola-jirak.cz)

9.A  Mgr. Iva Boleslavová (boleslavovai@skola-jirak.cz)

9.B Mgr. Barbora Sláčíková (slacikovab@skola-jirak.cz)

9.C Mgr. Jana Lekešová (lekesovaj@skola-jirak.cz)

 

Netřídní učitelé:

Bc. Anna Kenderová (kenderovaa@skola-jirak.cz)

Mgr. Adam Suk (suka@skola-jirak.cz)

Mgr. Alena Bartošová (bartosovaa@skola-jirak.cz)

Bc. Žaneta Schutová (schutovaz@skola-jirak.cz), kariérový poradce

Mgr. Marie Buriánková (buriankovam@skola-jirak.cz)

Mgr. Lada Horešovská (horesovskal@skola-jirak.cz)

Ing. Dvořáková Dorota (dvorakovad@skola-jirak.cz

Tomáš Vilím (vilimt@skola-jirak.cz)

 

Školní poradenské pracoviště:

Mgr. Marek Sichrovsky (sichrovskym@skola-jirak.cz), výchovný poradce

Mgr. David Kučera (kucerad@skola-jirak.cz), speciální pedagog

PhDr. Hana Koberová (koberovah@skola-jirak.cz) školní psycholog

Mgr. Jana Vilčeková (vilcekovaj@skola-jirak.cz), metodik prevence

Bc. Žaneta Schutová (schutovaz@skola-jirak.cz), kariérový poradce

Asistenti pedagoga:

Zuzana Benešová (benesovaz@skola-jirak.cz), vychovatelka ŠD

Dominika Neužilová (neuzilovad@skola-jirak.cz)

Bc. Martina Štefková (stefkovam@skola-jirak.cz)

Mgr. Božena Polednová (polednovab@skola-jirak.cz)

Bc. Zuzana Chytilová (chytilovaz@skola-jirak.cz)

Markéta Heráková (herakovam@skola-jirak.cz)

Bc. Jiří Cihelka (cihelkaj@skola-jirak.cz)

Bc. Tereza Kovářová (kovarovat@skola-jirak.cz)

Bc. Adéla Bezděková (bezdekovaa@skola-jirak.cz)

Zuzana Hrabánková (hrabankovaz@skola-jirak.cz)

Lenka Skalošová (skalosoval@skola-jirak.cz)

Ing. Kateřina Fimbingerová (fimbingerovak@skola-jirak.cz)

Školní družina:

Blanka Španingerová (spaningerovab@skola-jirak.cz), vedoucí vychovatelka

Jana Vosická (vosickaj@skola-jirak.cz)

Dana Šmídová (smidovad@skola-jirak.cz)

Linda Rosecká (roseckal@skola-jirak.cz)

Nikola Hanzalová (hanzalovan@skola-jirak.cz)

Hana Fischerova (fischerovah@skola-jirak.cz)

Hošková Pavla (hoskovap@skola-jirak.cz)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Skip to content