Kroužky

Kroužky 2022/2023 – předběžný rozpis, může se změnit!!!

kroužky ŠD a Klubíčka začnou 12.9.2022,  mimoškolní kroužky začnou podle informací od vedení jednotlivých kroužků, podrobnosti poslední týden v srpnu

informace o kroužcích jsou pod rozpisem kroužků, v jednání pokékroužek

pondělí

 • anglická konverzace 13 – 14 – 5.AB N.Horváthová
 • Florbal 13,45 – 14,45 – 5.tř. F.Slavíček Klubíčko 700.-
 • Florbal 15 – 16 –  3.– 4.tř. Klubíčko F.Slavíček  700.-
 • Tance Langerová 15 – 16 – tělocvična  1.– 5.tř. mimoškolní
 • Hry . zpívání 15 – 16  1.tř. (2.tř. ?) Hošková ŠD
 • Jóga– 15 – 16  1.– 2.tř(12 dětí) N.Hanzalová Klubíčko 700.-
 • Keramika  2.tř. (10 dětí) 15 – 16,30 B.Španingerová  Klubíčko 1100 (pokud bude málo dětí, doplníme 1.tř.)

úterý

 • anglická konverzace 5.C 12,45 – 13,30 K.Burgerová
 • Pohybové hry 15 – 16 1. tř. Hošková (15 dětí) ŠD
 • Sportovky 15 – 16 – 3. – 4.tř. Vosická ŠD
 • Výtvarka 2.tř.15 – 16,30 – Rosecká ŠD (15 dětí)
 • Věda nás baví 15 – 16 – 1.– 5.tř. mimoškolní kroužek se uskuteční, pokud se přihlásí alespoň 6 dětí
 • Malý průzkumník přírody  od 1. tř.  15 – 16,30 (6 – 8 dětí) mimoškolní podrobnosti malypruzkumnikprirody.cz
 • Lego 15 – 16  – 1. -5.tř. mimoškolní
 • Jóga 15 – 16  – 3.– 5.tř. N.Hanzalová Klubíčko 700.-
 • Keramika 13,30 – 14,45 – 3. – 4.tř. 10 dětí Tvrdíková 1100.-
 • Keramika 15 – 16,30 – 1.tř.(10 dětí)  Klubíčko 1100.-
 • Gymnastika 16 – 17  –  1.– 5.tř. mimoškolní

Středa

 • příprava na přijímací zkoušky 5.tř.  7 – 7,45  K.Burgerová

čtvrtek

 • Pohybové a míčové hry 2.tř.15 – 16 Španingerová (15 dětí) ŠD
 • jóga  1.– 2.tř. – 15 – 16 Nikola Hanzalová(12 dětí) Klubíčko 700.-
 • Šachy  –1. –  5.tř.– po 15 – 16 – P.Vávra mimoškolní 
 • Stolní tenis – 3. – 4.tř. 15 – 16 Hošková (do 12 dětí) ŠD
 • Malý průzkumník  od 1.tř. 15 – 16,30 (6 – 8 dětí) mimoškolní podrobnosti – cz
 • Šikulové 1.tř.15 – 16,30 Vosická ŠD (15 dětí)
 • Výtvarka 3.– 4.tř. 15 – 16,30 Benešová (15 dětí)
 • Kuchaříci  3. -4.tř. 15 – 17,30  (12 dětí) D.Šmídová  ŠD

pátek

 • Florbal 13,30 – 14,30 2.tř. L.Libič Klubíčko 700.-
 • Florbal 14,45 – 15,45  1.tř.  Klubíčko L.Libič Klubíčko 700.-
 • Míčovky 5.13,40 – 14,40  B.Španingerová (pokud bude málo dětí nabídneme 4.tř., počítám s dívkami, které již chodily) -pokud bude zájem, můžeme zase jednou měsíčně tvořit
 • Judo začátečníci 14,45 – 15,45 – 1.– 5.tř. – mimoškolní
 • Judo pokročilí 15,45 – 16,45 1.– 5.tř. – mimoškolní
 • Flétna pokročilí  – 2. – 5.tř. 13,30 – 14,30 –  J.Vosická Klubíčko 700.-?

 

 

informace o mimoškolních kroužcích:

 •  Malý průzkumník přírody

Kontakt pro přihlášení: Přihlaste se prosím na: http://www.malypruzkumnik.cz/ případně kontaktujte koordinátora MPP: kamila.valentova@ekodomov.cz, 792 300 667

Platba: po vyplnění online přihlášky, 

 Místo konání: Odehrává se venku v okolí školy, děti vyzvedáváme v družině.

Popis a náplň kroužku: Kroužek je určen pro všechny malé průzkumníky a dobrodruhy, pro které je pobyt v přírodě zdrojem zábavy i nových poznatků. Se skupinkou dětí vyrážíme ven do okolí školy, abychom společně prozkoumali známá i méně známá místa a podívali se na ně očima botanika, entomologa či ornitologa. Budeme si společně hrát, ptát se, dělat experimenty, bádat a prožívat. Jsme součástí přírody a její hlubší poznání nám pomáhá ke zdravému rozvoji ve všech oblastech našeho života. Za jedno pololetí stihneme přibližně 15 lekcí (rovněž závisí na harmonogramu konkrétní školy).

 • Věda nás baví

V kroužku VĚDA NÁS BAVÍ se děti hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, biologie, astronomie, přírodopis).

Každé pololetí připravujeme nové pásmo plné nových či vylepšených pokusů z nejrůznějších vědních oborů. Děti provádějí experimenty, které nejsou nebezpečné ani složité.

 • budeme poznávat setrvačno
 • vyzkoušíme si elektrickou vodivost
 • odebereme si otisky prstů
 • prozkoumáme Zemi i celou sluneční soustavu
 • poznáme neuron
 • mrkneme i do periskopu, který si vyrobíme
 • a mnoho dalšího v kroužku VĚDA NÁS BAVÍ

Naše vědecké kroužky pro děti probíhají pod vedením zkušených lektorů 1x týdně. Každé pololetí čeká děti 14 nových lekcí!

 • Top Dance Prague  Ivy Langerové

Typ kurzu:            latinskoamerické tance i standardní tance, prokládáme hrami
Kde tančíme:         tělocvična ZŠ Jiřího z Poděbrad, adresa: Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685, Praha – 3
Lektor: ?

Termíny výuky 

pro děti: všichni: začátečníci + mírně pokročilí
den a čas kurzu: pondělí 15:00 – 16:00 hod.
cena: viz rozpis kroužků

další informace viz Top Dance Prague Ivy Langerové

 • lego

Kurzy Bricks 4 Kidz® dávají dětem přiležitost společně se učit, stavět a hrát si…s kostičkami LEGO®.

Programy jsou postaveny na našich vlastních modelových pláncích, navržených inženýry a architekty, které jsou plné nápaditých témat, například vesmír, stavitelství i zábavné parky. Speciální projektové sady Bricks 4 Kidz® umožňují vzdělávat děti v daných oblastech formou her. V Bricks 4 Kidz® zastáváme názor, že se žáci nejvíce naučí skrze činnosti, ve kterých mohou zapojit svou zvídavost a kreativitu.

Veronika Fojtů, Bricks 4 Kidz +420 605/908 808 vfojtu@bricks4kidz.com

 

Pro koho kroužek je? Kroužek je určen všem žákům 1.stupně. Cílem je, aby si děti osvojily základní pravidla a strategie šachu a současně, aby k této hře získaly kladný vztah a dobře se u ní pobavily. Část kroužku je věnována výuce a opakování základů a další pak samotnému hraní, kde si děti mohou všechno naučené ihned procvičit.
K průběhu kroužků také patří příležitostné turnaje.
První 2 lekce si Vaše dítě může bezplatně vyzkoušet.
Organizace kroužku Kroužek probíhá jednou týdně přímo na Vaší škole, délka jedné lekce je 45 minut. Na kroužek dítě dochází na základě dohody s rodiči – buď samo, nebo jej lektor vyzvedne od doprovodu nebo z družiny a po skončení hodiny jej opět odvede.
Pomůcky Nejsou potřeba, pokud však dítě bude mít šachy vlastní, bylo by vhodnější, aby je na kroužek nosilo.
Jak se přihlásit? Nezávaznou přihlášku (uveďte jméno dítěte, třídu a školu) pošlete nejpozději 7 dní před zahájením kroužku na níže uvedený e-mail.
Kontakt Můžete nám napsat na e-mail: info@sachovykrouzek.cz nebo volejte Mgr. Pavla Vávru tel.: 777 145 620 a Lukáše Černouška tel: 777 888 172.
 • judo

KidSport

 • gymnastika pro děti
Monika Hofmeisterová  602 304 552
Vojta Gruber  724 848 136

Rodiče jsme informovali o tom, že děti musí mít lísteček, aby mohli z družiny odejít na kroužek. Po lekci se do školy už nesmí vracet. Trenérka bude na děti čekat před budovou školy.

Poslal – Matouš Richtr, project manager, GYMNASTIKA PRO DĚTI

 

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Skip to content