Projekty

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19

Národní plán doučování, to je doplňkový vzdělávací program pro rozšíření nejen znalostí žáků!
→ zdarma (hrazené státem z prostředků fondu Evropské unie zvaného Next Generation EU),
→ organizovaný vedením školy,
→ individuální přístup, malé skupinky i jednotlivě,
→ za spolupráce nejen již známých učitelů, zaměstnanců školy,
→ ale i externistů z řad zástupců neziskových organizací, studentů vysokých škol i jiných jednotlivců, např. babiček a dědečků, jejichž studnice znalostí jsou neprávem často opomíjeny;
→ přídavná hodina do rozvrhu nebo namísto odpoledních kroužků,
→ především osobně, ale v odůvodněných případech lze i online.

 

Dne 1. 2. 2019 zahájila Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685 realizaci projektu s názvem „Šablony II OP VVV pro ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0011853 s celkovým rozpočtem 2.011.591,- Kč.

 

Tento projekt s předpokládanou délkou trvání 24 měsíců (2 školní roky) je financován z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy č. 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, investiční priority 1 – Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy, specifického cíle 1 – Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a specifického cíle 2 – Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích v rámci výzvy č. 02_18_064 OP VVV.

Projekt je zaměřen na podporu žáků a pedagogů díky zapojení školního speciálního pedagoga na ZŠ, školního psychologa na ZŠ, speciálního pedagoga v ŠD a na doučování žáků ZŠ, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem.

 

Název: Šablony II OP PPR pro ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad

CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001686

Cílem projektu je cílená podpora žáků s OMJ (díky realizaci intenzivních jazykových kurzů ČDJ a doučování), rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, zintenzivnění spolupráce s rodiči ve vztahu k vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem a nabídka alternativy pro trávení volného času žáků ZŠ formou volnočasových klubů.

Finanční podpora je poskytována Operačním programem Praha – Pól růstu ČR. Finanční prostředky na projekty OP PPR jsou poskytovány z Evropského sociálního fondu (ESF) a z prostředků rozpočtu Hlavního města Prahy.

Název: Šablony OP PPR pro ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad

Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001256
Stručný popis projektu: Projekt se zaměřuje na rozvoj inkluzivního prostředí ve škole a přispívá k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.
Cíle projektu a jeho výsledky: Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Finanční podpora je poskytována Operačním programem Praha – Pól růstu ČR. Finanční prostředky na projekty OP PPR jsou poskytovány z Evropského sociálního fondu (ESF) a z prostředků rozpočtu Hlavního města Prahy.

 

Nabízené aktivity z projektu: doučovaní češtiny pro žáky s OMJ, doučování ČJ pro žáky 1. stupně, doučování ČJ ohrožené školním neúspěchem, volnočasové kluby (čtenářský klub, divadelní klub, výtvarné aktivity, přírodovědné pokusy, svět kolem nás).

 

KOS_Pozvánka na www stránky Pozvánka na www stránky

KOS_Pozvánka na www stránky

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Skip to content